Domovská stránka‎ > ‎Projekty‎ > ‎

Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Karlovarském kraji


Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Karlovarském kraji

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Realizace a ukončení projektu: 1.9.2013 až 36.6.2015

Účast školy v projektu: nefinanční partner

Zastřešující škola: SPŠ Ostrov

Lektor ZŠ: Mgr.Miroslav Kucián

Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Projekt si klade za cíl investičně a metodicky podpořit přírodovědné a technické vzdělávání na 

středních a základních školách v Karlovarském kraji. V projektu je zapojeno 12 středních škol a 

gymnázií v roli finančních partnerů projektu. Jednotlivé školy budou podporovat přírodovědné 

a technické vzdělávání jak na svých školách, tak i na základních školách, které budou plnit roli 

nefinančních spolupracovníků. Projekt je postaven na 5 klíčových aktivitách a to: Investiční vybavení 

laboratoří, odborných učeben a středisek praktického vyučování; Neinvestiční podpora středních a 

základních škol; Podpora spolupráce středních a základních škol včetně spolupráce se zaměstnavateli; 

Realizace krajských setkání v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání; Podpora jazykové 

vybavenosti žáků v technických a přírodovědných oborech.

Přínos pro ZŠ:

V rámci projektu bude vytvořeno při SPŠ Ostrov robotické pracoviště, které zatraktivní technické 

vzdělávání a oživí vhodně výuku pro žáky ZŠ exkurzemi a části výuky volnočasových aktivit.

ZŠ obdrží formou zapůjčení 3 stavebnice LEGO MINDSTORMS NXT EDU a 1 robotický manipulátor 3D 

pro realizaci volnočasové aktivity. Stavebnice robotického charakteru LEGO rozvíjí u žáků ZŠ logické 

myšlení a technické uvažování, zručnost a praktické dovednosti, zvyšuje technický potenciál v oblasti 

informačních technologií, strojírenství a elektrotechniky, přičemž v neposlední řadě pak zájem o 

uvedené obory.

Dále žáci ZŠ navštíví pracoviště využívající roboty a v neposlední řadě bude probíhat celoroční 

pravidelně se opakující volnočasová aktivita na ZŠ pod vedením učitele ZŠ (lektora), zaměřená na 

programování malých robotů. Následně pak v druhé fázi zaměřena na seznámení s programováním 

robotů v odborné učebně na SPŠ Ostrov pod vedením lektora ZŠ a lektora SŠ.

Odkaz na www stránky SPŠ Ostrov (P9):

Kroužek robotů 2014/2015

přidáno: 2. 4. 2015 12:05, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 2. 4. 2015 12:05 ]

I ve školním roce 2014/2015 funguje u nás ve škole kroužek Lego robotů. Navštěvují ho žáci z 9. a 6. ročníku. V rámci kroužku řeší konstrukční úlohy na stavbu robotů. Tyto roboty se následně snaží oživit pomocí programování tak, aby plnily zadané úkoly.
Některé jejich pokusy si můžete prohlédnout v připojené galerii.

foto 2014/2015


Motivační exkurze

přidáno: 2. 4. 2015 11:51, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 2. 4. 2015 11:51 ]

Na začátku školního roku se žáci školy zúčastnili dvou motivačních exkurzí.
První byla návštěva továrny na výrobu průmyslových robotu Reis Robotik u Chomutova, kde se žáci seznámily s provozem i pracovními podmínkami. 
Druhá exkurze byla na SPŠ Ostrov, Kde se děti seznámily s možnostmi stavebnic LEGO.

exkurze


Kroužek robotů

přidáno: 17. 3. 2014 5:17, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 2. 4. 2015 11:33 ]

V měsíci lednu zahájil činnost kroužek robotů. Žáci sestavují roboty ze stavebnice lego a následně se je snaží oživit pomocí jednoduchého programování. Jak se jim práce daří můžete zjistit z následujících fotografií a videí.

3-ZŠ_Krušnohorská-KV

 

Exkurze ve firmě ABB ve Vestci

přidáno: 2. 12. 2013 11:43, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 17. 3. 2014 5:10 ]

Dne 29.11.2013 se 18 žáků naší školy, převážně z 8.ročníku, zúčastnilo exkurze ve firmě ABB ve Vestci.
V první části se žáci seznámili s výrobním programem firmy, s její historií a s problematikou robotů používaných lidmi. 
Ve druhé části exkurze se žáci podívali přímo do výrobní haly, kde  viděli v činnosti transportní roboty různé konstrukce.
Na závěr si mohli vyzkoušet ovládání průmyslového robota pomocí ručního ovládání. Ti kteří prokázali v  ovládání určitou zručnost byli odměněni drobným dárkem.

ABB


Roboti na SPŠ Ostrov 28.11.2013

přidáno: 2. 12. 2013 11:33, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 17. 3. 2014 5:12 ]

Dne 28.11.2013 se 20 žáků naší školy zúčastnilo exkurze na SPŠ Ostrov.
V úvodu byli seznámeni se základy robotiky, včetně základních zákonů robotiky. V druhé části si sami sestrojili LEGO robota a pokusili se ho naprogramovat pomocí počítače.

SPŠ OSTROV 28.11.2013


1-5 of 5