Domovská stránka‎ > ‎Projekty‎ > ‎

Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA

    


3.prosince 2012 byl zahájen projekt SPŠ Ostrov s názvem TECHNIKA JE ZÁBAVA.
Naše škola se stala jedním z partnerů spolu s dalšími školami Karlovarského kraje.
Nositelem projektu z operačního programu pro konkurenceschopnost (reg.č. CZ.1.07.1.1.18/02.0035) je naše partnerská škola SPŠ Ostrov (odkaz na video o škole: http://spsostrov.cz/)
Realizace a ukončení projektu: 3.12.2012 – 31.12.2014


Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí – elektrotechnika a strojírenství – a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu jsou zapojeni pracovníci SPŠ Ostrov a dvaceti základních škol Karlovarského kraje. Jejich společnou snahou je žákům 8. a 9. tříd přiblížit zábavnou formou techniku, a to zejména na základě vlastní činnosti v dílnách a laboratořích na SPŠ Ostrov. Žáci si prohloubí své technické znalosti a současně si ověří, zda by je technika bavila a do jaké míry jsou manuálně zruční.
Chcete se se stát?
Nebo si toto zaměření raději zvolíte na technickém lyceu? (http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/7842M01)

Prezentace_Strojař.ppt

Prezentace STR - část IT.ppt

Prezentace STR - část autodílna.ppt
Realizace projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA byla ukončena 31. 12. 2014.

přidáno: 15. 2. 2015 22:16, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 15. 2. 2015 22:16 ]

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA

Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Realizace projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA byla ukončena 31. 12. 2014.

Naše základní škola se stala partnerem grantového projektu SPŠ Ostrov Technika je zábava 

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prosinci 2012. 

Obsahem projektu v průběhu dvou let byla podpora kariérového poradenství na ZŠ, konkrétně 

propagace nedostatkových profesí a  motivace žáků ke studiu technických oborů přímým 

zapojením žáků do praktické činnosti v  dílnách, laboratořích a  odborných učebnách v  nově 

a  moderně vybavené budově Střední průmyslové školy v  Ostrově. Snahou předkládaného 

projektu bylo zábavnou formou představit žákům základních škol zajímavosti techniky, její 

praktickou využitelnost v  profesním životě, a  tím je motivovat ke studiu dvou zajímavých 

a žádaných oborů – Strojírenství a Elektrotechniky. Jasnější představu o těchto oborech žáci 

získali také díky celé řadě technicky zaměřených exkurzí a  expozic. Zájemcům o  nahlédnutí 

do jednotlivých aktivit doporučujeme další materiály na stránce věnované projektu Technika 

je zábava, ať již na webových stránkách SPŠ Ostrov (www.spsostrov.cz) nebo na našich 

stránkách, či na stránkách dalších partnerských škol. Na stránkách SPŠ Ostrov jsou také 

zveřejněny metodické materiály z jednotlivých aktivit. Ty mohou sloužit školám, které by se 

rozhodly jít v našich šlépějích při propagaci technických oborů, jako odrazový můstek.

Cílovou skupinou projektu Technika je zábava byli žáci 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují o svém 

budoucím profesním zaměření. Celkově se do projektu během dvou let zapojilo 2  555 žáků. 

Na základě jejich hodnocení můžeme konstatovat, že záměr projektu byl naplněn. Věříme, 

že se nám společně podařilo odstranit zažitý názor, že studium technických oborů je obtížné 

a nezajímavé.

Na základě pozitivního ohlasu se SPŠ Ostrov rozhodla podobně zaměřené aktivity nabídnout 

základním školám i  v  následujících letech. Pokud se tak stane, určitě budeme v  započaté 

spolupráci dále pokračovat.

Projektový den 3.listopadu

přidáno: 18. 11. 2014 7:23, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 18. 11. 2014 7:23 ]

Naše poslední akce se tentokrát týkala strojírenství. 3.listopadu jelo 10 žáků z 9.A do ostrovské průmyslové školy, ve které si v rámci projektového dne prošli dvě pracoviště. V počítačové učebně se za pomoci starších studentů naučili konstruovat 3D modely v počítačovém programu SOHD WORKS a viděli CNC stroje vyrábějící jednoduché podšálky.
Ve strojírenské dílně se seznámili se stroji a za pomoci pilníku, vrtačky a raznice si vlastnoručně vyrobili psí známku se svým jménem. Po dobrém obědě jsme se všichni vrátili domů se spoustou nových zážitků.

Projektový den 24.9.2014

přidáno: 18. 11. 2014 7:13, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 18. 11. 2014 7:14 ]

24.9.2014 se 10 žáků z 9.A,B vypravilo na další projektový den do SPŠ Ostrov. Tentokrát byl zaměřený na elektrotechniku. V odborné učebně se všichni dozvěděli zajímavé informace o robotech a se stavebnicemi LEGO si dvojice sestavily jezdícího robota, reagujícího na senzory. Po svačině se všichni odebrali do učebny elektro, kde pracovali s integrovanými obvody, diodami a naučili se pájet a zapojit jednoduchou sestavu do zdroje. Poslední akce nás čeká 3.listopadu.

Plzeň 26.května

přidáno: 29. 5. 2014 0:49, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 29. 5. 2014 1:12 ]

V pondělí 26.května navštívili vybraní žáci 8,třídy 2 zajímavá místa v Plzní. Nejdříve si prošli celý provoz závodu DOOSAN Škoda POWER s.r.o., kde se vyrábí rotory turbín, a poslouchali poutavý výklad o jednotlivých pracovištích. Potom je čekala návštěva Techmanie. Tady si vyzkoušeli všechny exponáty a dozvěděli se zajímavé věci o životě zvířat, fyzice a chemii.

Plzeň 26.5.2014


Exkurze - Elektrotechnika v praxi

přidáno: 6. 5. 2014 4:17, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 6. 5. 2014 4:17 ]

24.dubna jelo 13 žáků z 8. ročníku do Tušimic, prohlédnout si tepelnou elektrárnu.
Krátce po příjezdu si všichni vyslechli trochu teorie a zhlédli zajímavý film.
Poté každý dostal ochranou helmu a spolu s průvodcem se všichni vydali  na podrobnou prohlídku. 
Žáci viděli kotelny, chladící věž, velín a díky hezkému počasí vyjeli až na střechu elektrárny. Exkurze se povedla a už se těšíme na další. Tentokrát to bude do plzeňské Techmanie.

tušimice


6. března 2014 - Den s technikou

přidáno: 21. 3. 2014 0:35, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 27. 3. 2014 1:44 ]

sps ostrov III-2014

6. března 2014 se 16 žáků z 8.A, 8.B rozjelo do Ostrova na průmyslovou školu, aby se zúčastnilo "Dne s technikou".
Seznámili se s obory, které zde mohou v budoucnu studovat (strojírenství, elektrotechnika), a prošli řadu pracovišť.
Tady zjistili, co dělá strojní konstruktér, technik autoservisu, mechanik a opravář strojů nebo servisní technik.
Utvořili tři družstva a žáci 8.B ve složení David Cankov, Ota Šik, Michal Fečo, Jakub Klein, Jaroslav Maloušek a Jiří Čechlovský obsadili v soutěži znalostí i schopností 2.místo.
Celý den všichni zakončili ve školní jídelně na dobrém obědě. Za pár týdnů je čekají zajímavé exkurze.

Technika je zábava

přidáno: 4. 12. 2013 3:05, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 4. 12. 2013 3:21 ]

Měsíc uplynul a v téměř stejné sestavě jsme se opět vydali do SPŠ Ostrov, abychom prošli 2 stanoviště - STROJÍRENSTVÍ a ELEKTROTECHNIKU.
7 žáků z 9.B si pod dohledem studentů průmyslové školy úspěšně sestavilo jezdícího robota z Lega a blikající ledku. V odbormé učebně se pokusili na počítači udělat návrh výrobku a v dílnách vyrobit psí známku.
Namáhavý den jsme zakončili obědem ve školní jídelně.

Rozbalovací pole


Projektový den - elektrotechnika a strojírenství - 23.10.2013

přidáno: 4. 11. 2013 3:53, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 5. 11. 2013 5:44 ]

8 žáků 9.A a 9.B jelo na projektový den do SPŠ Ostrov.
Rozdělili se na několik skupin, procházeli odborná pracoviště a vyzkoušeli si práci v dílnách. Navštívili ICT učebnu, na počítačích vytvořili 3D model výrobku a viděli i CNC stroj v praxi.
Na robotickém pracovišti si sestavili funkčního LEGO robota a v dílně vytvořili vlastní "psí známku". Na závěr si všichni své znalosti ověřili v připraveném dotazníku.
Podobná akce se uskuteční ještě jednou v listopadu.

Projektový den - elektrotechnika a strojírenství - 23.10.2013


Den s technikou - 9. 5.

přidáno: 12. 7. 2013 6:04, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 5. 11. 2013 5:48 ]

Vybraní žáci z 8. A, B se jeli podívat do Ostrova na tamější průmyslovou školu. Po úvodním seznámení se rozdělili do 3 družstev a v rámci soutěže prošli 8 stanovišť zaměřených na strojírenství a elektrotechniku. Přestože teoretické i praktické úkoly určitě nebyly jednoduché, obsadila skupina dívek z 8. A první místo.

Den s technikou


Tepelná elektrárna v Ledvicích

přidáno: 15. 5. 2013 1:29, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 15. 5. 2013 1:29 ]

Dne 30.4.2013 vyjeli zájemci z 8.ročníku ne exkurzi do tepelné elektrárny v Ledvicích. Prostřednictvím průvodce
se seznámili s provozem, způsobem výroby elektrické energie a v místním informačním centru zhlédli 3D film o vzniku fosilních paliv. Na zpáteční cestě byla připravena prohlídka vodní elektrárny v Kadani. Žáci viděli jezové hospodářství, Kaplanovu turbínu a prostory kontrolující statiku elektrárny. Po celou dobu museli plnit písemné úkoly, které souviseli s tematikou elektráren, a ještě si procvičovali znalosti z fyziky, matematiky a chemie.

1-10 of 12