Realizace projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA byla ukončena 31. 12. 2014.

přidáno: 15. 2. 2015 22:16, autor: Miroslav Kucian   [ aktualizováno 15. 2. 2015 22:16 ]
Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA

Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Realizace projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA byla ukončena 31. 12. 2014.

Naše základní škola se stala partnerem grantového projektu SPŠ Ostrov Technika je zábava 

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prosinci 2012. 

Obsahem projektu v průběhu dvou let byla podpora kariérového poradenství na ZŠ, konkrétně 

propagace nedostatkových profesí a  motivace žáků ke studiu technických oborů přímým 

zapojením žáků do praktické činnosti v  dílnách, laboratořích a  odborných učebnách v  nově 

a  moderně vybavené budově Střední průmyslové školy v  Ostrově. Snahou předkládaného 

projektu bylo zábavnou formou představit žákům základních škol zajímavosti techniky, její 

praktickou využitelnost v  profesním životě, a  tím je motivovat ke studiu dvou zajímavých 

a žádaných oborů – Strojírenství a Elektrotechniky. Jasnější představu o těchto oborech žáci 

získali také díky celé řadě technicky zaměřených exkurzí a  expozic. Zájemcům o  nahlédnutí 

do jednotlivých aktivit doporučujeme další materiály na stránce věnované projektu Technika 

je zábava, ať již na webových stránkách SPŠ Ostrov (www.spsostrov.cz) nebo na našich 

stránkách, či na stránkách dalších partnerských škol. Na stránkách SPŠ Ostrov jsou také 

zveřejněny metodické materiály z jednotlivých aktivit. Ty mohou sloužit školám, které by se 

rozhodly jít v našich šlépějích při propagaci technických oborů, jako odrazový můstek.

Cílovou skupinou projektu Technika je zábava byli žáci 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují o svém 

budoucím profesním zaměření. Celkově se do projektu během dvou let zapojilo 2  555 žáků. 

Na základě jejich hodnocení můžeme konstatovat, že záměr projektu byl naplněn. Věříme, 

že se nám společně podařilo odstranit zažitý názor, že studium technických oborů je obtížné 

a nezajímavé.

Na základě pozitivního ohlasu se SPŠ Ostrov rozhodla podobně zaměřené aktivity nabídnout 

základním školám i  v  následujících letech. Pokud se tak stane, určitě budeme v  započaté 

spolupráci dále pokračovat.
Comments