Domovská stránka‎ > ‎Rady školy‎ > ‎

Klub přátel dětí

Rozpočet na rok 2013/2014

přidáno: 20. 1. 2014 11:50, autor: Miroslav Kucian

2013/14 Rozpočet KPD


Rozpočet na školní rok 2012/2013

přidáno: 18. 11. 2012 9:19, autor: Miroslav Kucian


Informace pro zákonné zástupce

přidáno: 2. 10. 2010 5:45, autor: Miroslav Kucian

Co je Klub přátel dětí při základní škole: Klub  je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů zabývajících se výchovou dětí a mládeže. Hájí a prosazuje vzdělávání dětí, jejich výchovu a všestranný rozvoj osobnosti.

Hlavním posláním je: působit na rodiče k správné výchově; seznamovat veřejnost s výchovně vzdělávacími cíli školy; seznamovat vedení školy  s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování prostřednictvím výboru klubu ( seznam členů výboru je ve vstupní hale školy) ; výbor klubu shromažďuje  a spravuje příspěvky rodičů, sponzorské dary a jiné dobrovolné příspěvky a využívá  je pro potřebu žáků v souladu s požadavky vedení školy a tam, kde škola nemá možnost použít státní zdroje nebo finance od zřizovatele  ( citace stanov Klubu).

Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku ve výši:  250,-Kč


Rozpočet na rok 2010/2011 :

  • Příspěvek na autobusovou dopravu žáků (např. lyžařské kursy, školy v přírodě, turisticko – sportovně branný kurz  apod.)                                                  30.000,-Kč
  • Příspěvek na roční soutěž o Nejaktivnější třídu                         30.000,-Kč
  • Příspěvek na kulturní akce pořádané školou pro žáky           30.000,- Kč
  • Příspěvek na činnost Školní družiny ( odměny pro děti při jednotlivých akcích ŠD ) -      10.000,- Kč
  • Příspěvek na zakončení školního roku 9.tříd    -   5.000,-Kč
  • Příspěvek na sportovní den a odměny pro vítěze soutěže „O nejaktivnějšího sportovce -                                    7.000,-Kč

  • Příspěvek na ceny pro odměny žáků vyhodnocených za třídu na konci škol.roku dle kritérií, které stanoví vedení školy –                6.000,-Kč  

  • Celková suma navržená pro čerpání  -                       118.000,-Kč

  • Částky budou upraveny nebo bude rozpočet doplněn o další položky, až bude známa celková suma vybraných peněz v listopadu 2010.

Zpráva o hospodaření KPD zs školní rok 2007/2008

přidáno: 17. 12. 2009 1:42, autor: Miroslav Kucian

Pokladna PS k 1.9.2007
6 712,50 Kč 
stav k 30.6.2008 
858 Kč 
 Účet PS k 1.9.200756 642,36 Kč 
 stav k 31.8.200887 104,41 Kč 
 Celkem63 354,86 Kč 

87 952,41 Kč

Příjem od rodičů 07/08 : 98 700,- Kč /převod na účet Kč 73 000,-/

Příjem úroky: 19,55 Kč

Výdej poplatky bance: 1696,- Kč

Rozpočet KPD 2007/2008 a čerpání k 30.6.2008

Akce
Rozpočet Kč Čerpání Kč Zůstatek Kč
 Úhrada autobusu /soutěž "O nejlepší třídu"
 20 000,-
12 400, - 
7 600,-- 
 Příspěvek na dopravu
 20 000,-  17 500, -  2500,--
 Příspěvek na kulturní akce
 25 000,-  24 985,--
 15,--
 Drobné akce školy
 5 000,-  4 165,50  834,50
 Příspěvek školní družina
 6 000,-  5561,50  438,50
 Příspěvek konec školního roku
 1 000,-  961,50  38,50
 Příspěvek sportovní den + odměny  7 000,-  6 842,50
157,50 
 Celkem  84 000,-  72 416,--
 11 584,--

Návrh rozpočtu KPD na rok 2008/2009

přidáno: 17. 12. 2009 1:41, autor: Miroslav Kucian

Návrh rozpočtu: 

Příspěvek na autobusovou dopravu žáků (např, lyžařské kursy, školy v přírodě apod.) 25.000,-Kč

Příspěvek na roční soutěž o Nejaktivnější třídu 15.000,-Kč

Příspěvek na kulturní akce pořádané školou pro žáky - 30.000,- Kč

Pohyblivá částka na drobné akce školy ( např. doprava na soutěže apod.) - 5.000,- Kč

Příspěvek na činnost Školní družiny ( odměny pro děti při jednotlivých akcích ŠD ) - 8.000,- Kč

Příspěvek na zakončení školního roku 9.tříd - 1.000,-Kč

Příspěvek na sportovní den a odměny pro vítěze soutěže „O nejaktivnějšího sportovce - 7.000,-Kč

Příspěvek na ceny pro odměny žáků vyhodnocených za třídu na konci škol.roku dle kritérií, které stanoví vedení školy – 6.000,-Kč 

Celková suma navržená pro čerpání - 97.000Kč 

Částky budou upraveny nebo bude rozpočet doplněn o další položky, až bude známa celková suma vybraných peněz v listopadu 2008. 

Karlovy Vary 10.9.2008 

za KPD Ing Jiří Juránek

Výlet vítězů celoroční soutěže školy

přidáno: 17. 12. 2009 1:39, autor: Miroslav Kucian


V průběhu školního roku probíhala na naší škole celoroční soutěž tříd v různých disciplínách. Vítězné třídy prvního i druhého stupně školy se zúčastnily výletu do ZOO Plzeň, na jehož financování se podílel KPD. 

1.stupeň – třídy 2.A a 4.A

2.stupeň – třídy 7.A a 6.A

1-6 of 6