Návrh rozpočtu KPD na rok 2008/2009

přidáno: 17. 12. 2009 1:41, autor: Miroslav Kucian

Návrh rozpočtu: 

Příspěvek na autobusovou dopravu žáků (např, lyžařské kursy, školy v přírodě apod.) 25.000,-Kč

Příspěvek na roční soutěž o Nejaktivnější třídu 15.000,-Kč

Příspěvek na kulturní akce pořádané školou pro žáky - 30.000,- Kč

Pohyblivá částka na drobné akce školy ( např. doprava na soutěže apod.) - 5.000,- Kč

Příspěvek na činnost Školní družiny ( odměny pro děti při jednotlivých akcích ŠD ) - 8.000,- Kč

Příspěvek na zakončení školního roku 9.tříd - 1.000,-Kč

Příspěvek na sportovní den a odměny pro vítěze soutěže „O nejaktivnějšího sportovce - 7.000,-Kč

Příspěvek na ceny pro odměny žáků vyhodnocených za třídu na konci škol.roku dle kritérií, které stanoví vedení školy – 6.000,-Kč 

Celková suma navržená pro čerpání - 97.000Kč 

Částky budou upraveny nebo bude rozpočet doplněn o další položky, až bude známa celková suma vybraných peněz v listopadu 2008. 

Karlovy Vary 10.9.2008 

za KPD Ing Jiří Juránek

Comments