Zpráva o hospodaření KPD zs školní rok 2007/2008

přidáno: 17. 12. 2009 1:42, autor: Miroslav Kucian
Pokladna PS k 1.9.2007
6 712,50 Kč 
stav k 30.6.2008 
858 Kč 
 Účet PS k 1.9.200756 642,36 Kč 
 stav k 31.8.200887 104,41 Kč 
 Celkem63 354,86 Kč 

87 952,41 Kč

Příjem od rodičů 07/08 : 98 700,- Kč /převod na účet Kč 73 000,-/

Příjem úroky: 19,55 Kč

Výdej poplatky bance: 1696,- Kč

Rozpočet KPD 2007/2008 a čerpání k 30.6.2008

Akce
Rozpočet Kč Čerpání Kč Zůstatek Kč
 Úhrada autobusu /soutěž "O nejlepší třídu"
 20 000,-
12 400, - 
7 600,-- 
 Příspěvek na dopravu
 20 000,-  17 500, -  2500,--
 Příspěvek na kulturní akce
 25 000,-  24 985,--
 15,--
 Drobné akce školy
 5 000,-  4 165,50  834,50
 Příspěvek školní družina
 6 000,-  5561,50  438,50
 Příspěvek konec školního roku
 1 000,-  961,50  38,50
 Příspěvek sportovní den + odměny  7 000,-  6 842,50
157,50 
 Celkem  84 000,-  72 416,--
 11 584,--

Comments