Domovská stránka‎ > ‎Rady školy‎ > ‎

Školská rada

Usnesení školské rady 15.10.2014

přidáno: 22. 1. 2014 4:57, autor: Miroslav Kucian

Usnesení ŠR 15.10.2014.pdf


ŠKOLSKÁ RADA -zápis - 7.3.2012

přidáno: 30. 1. 2013 5:03, autor: Krušnohorská Škola

PROGRAM ŠR:

1) Volba předsedy školské rady
2) Projednání a schválení jednacího řádu školské rady
3) Projednání a schválení zástupce ŠR do konkurzní komise na ředitele
školy
4) Projednání rozpočtu školy na rok 2012
5) Různé
6) Usnesení

USNESENÍ  ŠR:

1. Školská rada schvaluje předsedu Školské rady při Základní škole Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace  – Mgr. Miroslava Kuciána
2. Školská rada schvaluje Jednací řád Školské rady při Základní škole Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
3. Školská rada schvaluje zástupce do konkurzní komise pro výběr ředitele Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace  - paní Lenku Tůmovou
4. ŠR projednala a bere na vědomí rozpočet školy poskytovaný zřizovatelem

Školská rada - jednání dne 15.10. 2012

přidáno: 30. 1. 2013 4:58, autor: Krušnohorská Škola

Karlovy Vary 15.10.2012

Program:

1)    Návrh programu a jeho doplnění.

2)    Projednání Výroční zprávy školy za školní rok 2011/2012.

3)    Informace o Projektu DVPP ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11.

4)    Informace o stavebních úpravách fasády (oken a meziokenních příček) pavilónů ŠD, TV a ŠJ a dalších rekonstrukcích ve škole (WC, vestibul apod.)

5)    Různé

6)    Usnesení

 

USNESENÍ  ŠR:

1.     Školská rada schvaluje Výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012.

2.     Školská rada bere na vědomí informaci o stavebních úpravách fasády pavilónů ŠD, Tv a ŠJ a dalších rekonstrukcích ve škole.

3.     Školská rada bere na vědomí informaci o Projektu DVPP ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11.

Školská rada - složení - Funkční období 2011 – 2014

přidáno: 30. 1. 2013 4:56, autor: Krušnohorská Škola

Funkční období 2011 – 2014

JMÉNO

 

DELEGACE

 

ZDENĚK SLÁBA

 

Zřizovatel

MGR. ŠTĚPÁNKA ŘEHOŘKOVÁ

 

Zřizovatel

MGR. MIROSLAV KUCIÁN

 

Pedagogové

MGR. JANA BRABCOVÁ

 

Pedagogové

ZUZANA PAVLŮ

 

Zákonní zástupci

LENKA TŮMOVÁ

 

Zákonní zástupci

 

Výsledek voleb do Školské rady Zákonní zástupci 2008

přidáno: 17. 12. 2009 1:47, autor: Miroslav Kucian

Vydáno 437 volebních lístků

Vráceno 208 volebních lístků

Platných volebních lístků 186

Neplatných volebních lístků 22

Pořadí:

Ing Jiří Juránek – 80 plat.hlasů

Jana Novotná – 58 plat.hlasů

Simona Tošovská – 52 plat.hlasů

Dana Hadačová - 38 plat.hlasů

Lenka Tůmová - 38 plat.hlasů

Vratislav Žitnik - 33 plat.hlasů

Jana Ordošová – 23 plat. hlasů

Do školské rady byli v souladu s volebním řádem zvoleni(v pořadí podle počtu hlasů)

Titul,příjmení,jménoKrušnohorská 728/9 Karlovy Vary 360 10
 Adresa Telefon E-mail
 1. Ing. Juránek Jiří    
2.Novotná Jana
 Plešivecká 7
Karlovy Vary 360 10
Karlovy Vary 29.9.2008

1-5 of 5