Domovská stránka‎ > ‎Škola‎ > ‎2.stupeň‎ > ‎

Letní škola matematiky a fyziky - UJEP

přidáno: 11. 8. 2012 12:32, autor: Jindřich Hašek
Prázdniny jsou časem odpočinku, nicméně ne všichni odložili tašku s učebnicemi do kouta. Už po několikáté totiž se uskutečnila Letní škola matematiků a fyziků pořádaná Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem, a které se účastní naši současní i bývalí žáci školy. Letní škola, která proběhla ve dnech 4.–11.8., je realizována v rámci projektu Otevřená univerzita, otevřená věda, jehož záměrem je je přispět k popularizaci výzkumu a vývoje cestou realizace popularizačních programů zaměřených na prezentaci výsledků vědy a výzkumu prostřednictvím inovativních vzdělávacích programů zaměřených na systematickou práci se studenty a žáky základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol. Je zaměřena na práci s dětmi, které mají zájem o poznatky z oblasti matematiky a fyziky, chtějí si své poznatky prohloubit, dozvědět se něco nového a vyzkoušet si inovativní přístupy při řešení matematikých a fyzikálních úloh.Letos se této akce zúčastnili tito žáci naší školy: Jan Smolka, Jiří Bečvář, František Podsklan a Jan Rozhon, všichni z 8.B.


Comments