Domovská stránka‎ > ‎Škola‎ > ‎Informace‎ > ‎

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - KPD

přidáno: 2. 10. 2010 5:41, autor: Miroslav Kucian

Co je Klub přátel dětí při základní škole: Klub  je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů zabývajících se výchovou dětí a mládeže. Hájí a prosazuje vzdělávání dětí, jejich výchovu a všestranný rozvoj osobnosti.

Hlavním posláním je: působit na rodiče k správné výchově; seznamovat veřejnost s výchovně vzdělávacími cíli školy; seznamovat vedení školy  s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování prostřednictvím výboru klubu ( seznam členů výboru je ve vstupní hale školy) ; výbor klubu shromažďuje  a spravuje příspěvky rodičů, sponzorské dary a jiné dobrovolné příspěvky a využívá  je pro potřebu žáků v souladu s požadavky vedení školy a tam, kde škola nemá možnost použít státní zdroje nebo finance od zřizovatele  ( citace stanov Klubu).

Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku ve výši:  250,-Kč


Rozpočet na rok 2010/2011 :

  • Příspěvek na autobusovou dopravu žáků (např. lyžařské kursy, školy v přírodě, turisticko – sportovně branný kurz  apod.)                                                  30.000,-Kč
  • Příspěvek na roční soutěž o Nejaktivnější třídu                         30.000,-Kč
  • Příspěvek na kulturní akce pořádané školou pro žáky           30.000,- Kč
  • Příspěvek na činnost Školní družiny ( odměny pro děti při jednotlivých akcích ŠD ) -      10.000,- Kč
  • Příspěvek na zakončení školního roku 9.tříd    -   5.000,-Kč
  • Příspěvek na sportovní den a odměny pro vítěze soutěže „O nejaktivnějšího sportovce -                                    7.000,-Kč

  • Příspěvek na ceny pro odměny žáků vyhodnocených za třídu na konci škol.roku dle kritérií, které stanoví vedení školy –                6.000,-Kč  

  • Celková suma navržená pro čerpání  -                       118.000,-Kč

  • Částky budou upraveny nebo bude rozpočet doplněn o další položky, až bude známa celková suma vybraných peněz v listopadu 2010.

Comments