Domovská stránka‎ > ‎Škola‎ > ‎Informace‎ > ‎

Mikuláš na Růžovém vrchu

přidáno: 17. 12. 2009 1:28, autor: Miroslav Kucian

Video YouTube

Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatby, biskup, mučedník, vyznavač a pomocník v nouzi. Co všechno bychom mohli vyjmenovat, co vyznačuje a charakterizuje tohoto oblíbeného světce!

Mikuláš se stal kolem r. 300 jako mladý muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Brzy potom zde začalo pronásledování křestanů za Galeria Valeria Maximina. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil r. 325 na slavném koncilu Nicejském. Více se neví o Mikulášově životě a působení. Je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec, rok mezi 345 a 351.

Tradice kolem Mikulášovy osoby je velmi výrazná. V předvečer 6. prosince navštěvuje - často v doprovodu anděla a čerta /v Německu v doprovodu čeledína Ruprechta/ děti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich nezpůsoby. Punčochy nebo holinky postavené přede dveřmi, nebo za oknem jsou ráno o sv. Mikuláši 

naplněny sladkostmi.

A není proto divu, že Mikuláš navštívil i děti na Základní škole v 

Prezentace PicasaWeb

Karlových Varech v Krušnohorské ulici na Růžovém vrchu. Nebylo to sice v předvečer 6. prosince, ale o den dřív, již v pátek 5. prosince. Díky žáků z 9. B a za pomoci paní učitelky Marii Vastlové se mohli děti potěšit návštěvou Mikuláše a jeho doprovodu. A jak proběhla vzácná návštěva ve třídách na 1. stupni a na 

2. stupni? Můžete sami posoudit na základě přiložených fotografií. Za hezké zpříjemnění pátečního dopoledne si žáci z 9. B a paní učitelka jistě zaslouží poděkování.


Comments